RU TR EN


Arbitraj derken, bir kaide olarak, güncel hayatta ticari veya mülkiyetle ilgili ihtilafların çözülmesi prosedürü veya organ anlaşılmaktadır. Bugünün girişimciliğini savunmadaki Rus hukuku, Arbitraja, ekonomi nesneleri savunmanın ana yöntemi gözüyle bakmaktadır.

 

Biz profesyonel seviyede aşağıdaki hizmetleri göstermeye hazırız:

 

 • Arbitraj Mahkemesindeki işler
 • Mahkemeöncesi anlaşmazlıkların çözülmesi;
 • Ekonomik ihtilaflar ve yasadışı hareketlerin (hareketsizliğin) ve devlet organlarının Arbitraj Mahkemelerinde kararlarının temiyizi ile ilgili davaların yürütülmesi.
 • Şifahen ve yazılı konsültasyonlar;
 • Belgelerin hukuksal açıdan ekspertizden geçirilmesi;
 • Yazılı sonuç raporlarının hazırlanması;
 • Davanın Mahkeme açısından perspektifinin objektif hukuksal açıdan değerlendirilmesi;
 • Avukatların RF bölgelerine Arbitraj duruşmalarına katılmak üzere başka şehirlere gitmeleri;
 • Dava dilekçesinin, diğer muhakeme belgelerinin, dava dilekçesi ile ilgili sonuç raporunun hazırlanması ve sunulması, Sulh Anlaşmaları taslaklarının hazırlanması ve onların Mahkemede tastiki, devlet harcının hesaplanması, gereken belgelerin, delillerin hazırlanması, dava ile ilgili hukuksal pozisyonunun hukuksal açıdan temellendirilmesi;
 • Karşı davaların sunulmasının makulane olup olmaması/olasalığının hukuksal açıdan değerlendirilmesi.
 • Müvekkil/kontrajente konusunda davanın teminine veya dilekçeyi sunanın mülkiyet çıkarlarına yönelik geçici önlemlerin (tenminat önlemlerinin) alınması dilekçelerinin hazırlanması.
 • Mahkeme duruşmasına direkt katılım;
 • Temyiz ve gözetme şikayetlerinin hazırlanması ve sunulması;
 • Gerektiğinde, Sulh Anlaşmaları taslaklarının hazırlanması;
 • Gerektiğinde, Mahkeme kararlarının temyizine katılım, temyiz dilekçesinin hazırlanması ve Mahkemenin temyiz organında temyiz dilekçesinin ele alınmasına katılım;
 • Asliye hukuk Mahkemeleri ve Arbitraj Mahkemeleri tarafından, Mahkeme kararlarına dayanılarak verilen, kararların yerine getirilmesi belgelerinin alınması;
 • Gerektiğinde, Avukatın Mahkeme kararlarını yerine getiren mensupların Servisinde, kararların yerine getirilmesine katılımı;
 • İflasın tüm aşamalarında borçlunun (kredi verenin) çıkarlarının temsil edilmesi;
 • Borçlu işletmenin satışa sunulması prosedürünün takip edilmesi;
 • Borçlunun mülkiyetinin satışa sunulması prosedürünün takip edilmesi;
 • Görüşmelerin yapılması dahil olmak üzere, medeni ilişkilerin katılımcıları olan taraflar arasında anlaşmazlıkların çözülmesinde temsil etme;
 • Rusya Federasyonu örgütlerinin ve bireysel girişimcilerin, Rusya Federasyonu öznelerinin, belediye kuruluşlarının, devlet organlarının, yerel özyönetim organlarının, diğer organlar ve yetkili şahısların katılmasıyla, ekonomik anlaşmazlıklar girişimcilik ve diğer ekonomik faaliyetin gerçekleştirilmesi ile ilgili diğer davaların Arbitraj Mahkemelerinde temsil etme.

 

Hakem Mahkemesindeki faaliyet

 • RF Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı Uluslararası Ticaret Arbitraj Mahkemesi dahil, Rusya Federasyonu’nda Hakem Mahkemelerinin yetkileri ve faaliyeti ile ilgili danışmanlık;
 • Anlaşmaların imzalanmasında Hakem Anlaşmalarının (Arbitraj Anlaşmalarının, kayıtların) hazırlanması ve kullanılması sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetleri;
 • RF Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı Uluslararası Ticaret Arbitraj Mahkemesi dahil, Rusya Federasyonu’nda Hakem Mahkemelerine sunulacak belgelerin hazırlanması ve sunulması, delillerin toplanması;
 • RF Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı Uluslararası Ticaret Arbitraj Mahkemesi dahil, Rusya Federasyonu’nda Hakem Mahkemelerine sunulacak anlaşmazlıklarla ilgili sorunlar konusunda danışmanlık hizmetleri;
 • Hakem Mahkemesi terkibinin oluşturulması sorunlarıyla ilgili hukuksal danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
 • İhtilafların çözülmesinde Hakem Mahkemesi tarafından uygulanacak hukuksal normlarla ilgili sorunlar konusunda danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
 • İhtilafların Hakem Mahkemesinde çözülmesi ile ilgili masrafların hesaplanması ve dağıtılması ile ilgili sorunlar konusunda danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
 • Hakem Mahkemesinde teminat önlemlerinin uygulanması ile ilgili sorunlar konusunda danışmanlık hizmetlerinin sunulması;
 • RF Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı Uluslararası Ticaret Arbitraj Mahkemesi dahil, Rusya Federasyonu’nda Hakem Mahkemelerinde v.s temsil etme.
 • Hakem Mahkemeleri kararlarının temyizi sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetleri ve kararların temyizi seyrinde temsil etme;
 • Hakem Mahkemelerinin kararlarının yerine getirilmesi, bu arada zorunlu olarak yerine getirilmesinde temsil etme.

 


 
Duyuru ve haberler
28.09.2012
SRO ile ilgili