RU TR EN


Piyasa dolaşımının modern koşullarında, işle ilgili ilişkilerle ilgili sorunlar ve dolayısıyla işle ilgili ihtilaflar sık sık ortaya çıkmaktadır. İşle ilgili ihtilaf, işle ilgili yasaları uygulama sorunları ile veya aralarında yeni çalışma koşullarının uygulanması ile ilgili olarak, iş hukuku nesneleri arasında anlaşmazlıkların hukuk organları tarafından uygulanması gereken sorundur.

 

Biz profesyonel seviyede aşağıdaki hizmetleri göstermeye hazırız:

 • Müvekillerin çıkarlarının, iş ihtilafları ile ilgili Mahkeme duruşmalarında temsil edilmesi;
 • Örgütlere hukuksal açıdan abone olma ile ilgili hizmet gösterme çerçevesinde, kadro şubelerine hukuksal yardımın gösterilmesi;
 • İş yasalarının uyglanması alanında şifahen ve yazılı danışmanlık hizmetleri;
 • Yabancı örgütler için dahil olmak üzere, personelle ilgili çalışma konusunda iç belglerin, mevkilerle ilgili talimatnamelerin, emirlerin, personel cetvellerinin, iç iş düzeni ile ilgili kuralların ve diğer belgelerin tanzimi;
 • Çalışanın işe tekrar alınması konusundaki taleplerine karşı delilleri ileri sürme;
 • Çalışanın, işe gelmeme süresi için kompansasyon ve iş ücretinin alınması konusundaki taleplerine karşı delilleri ileri sürme;
 • Çalışanın mevkiine uygun olmamasından dolayı işten çıkarılması;
 • İş disiplininin defalarca ihlali yüzünden işten çıkarılması/disiplinle ilgili cezaların uygulanması;
 • İşveren’e çalışanın yüzünden getirtilen zararın kompanse edilmesi konusunda;
 • Çalışanın, disiplinle ilgili cezanın iptali konusundaki talebine karşılık, delillerin ileri sürülmesi;
 • Çalışandan İşveren lehine borcun alınması konusunda yardım;
 • İşten çıkarma prosedürlerinde hukuksal yardımın gösterilmesi v.s.

 


 
Duyuru ve haberler
28.09.2012
SRO ile ilgili