RU TR EN


Anlaşmalar, işletmelerin güncel faaliyetinde önem taşımaktadırlar. Bunun için, Anlaşma imzalanmadan önce, Anlaşmayı net ve doğru bir şekilde formülleştirmek (tanzim etmek) son derece önemlidir. Anlaşmayı imzalayan taraflar, çoğu hallerde, Anlaşmaların standart şekillerini kullanmaktadırlar, bu, Anlaşmanın şartlarının yorumlanmasından (anlaşılmasından) tutun da, Taraflar arasında Mehkemedeki anlaşmazlıklara kadar, değişik anlaşmazlıklara yol açmaktadır.

 

Anlaşma hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri teklif etmekteyiz:

  • İnşaat ihalesi, kira, lizing Anlaşmaları, Ajentelik Anlaşmaları, Karşılıksız Hizmet Gösterme Anlaşmaları, Komisyon, Sigortalama, Rehin, Bağış, Değiş-tokuş, Dış Ekonomik Faaliyet Anlaşmaları dahil, Satış-Satın Alma, Teslimat, Müteahhitlik Anlaşmalar taslaklarının hazırlanması v.s.
  • Anlaşmaların hukuk açısından ekspertizi ve yazılı hukuk sonuç raporunun hazırlanması.
  • Anlaşma ile ilgili yüümlülüklerin yerine getirilmesi sürecinde hukuksal yardım.
  • Müşteri tarafından görüşmelerin yapılması seyrinde hukuksal yardım.
  • Uluslararası özel hak sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetleri.
  • Uluslararası Anlaşmaların taslaklarının hazırlanması.

 
Duyuru ve haberler
28.09.2012
SRO ile ilgili