RU TR EN


Rusya Federasyonu’nda ekonomik ve politik reformların yerine getirildiği seneler boyunca, yeni ekonomi ve sosyal ilişkiler sistemini ayarlayan, geniş hukuksal temel yaratılmıştır. Bununla yanyana, yasa sayısının ve diğer hukuksal belge sayısının artmasıyla, yeni yasaları gerçekleştirme problemi, daha fazla ön plana çıkmaya başlamıştır. Toplumda, Mahkeme kararalarının yerine getirilmesinin, hukuksal açıdan ayarlamanın tüm mekanzimasının etkililiğini aksettiren hukuk alanındaki pratiğin en önemli bir kısmı olmasının ve insanın davranışının nedenlerini etkileme hakkı olması anlayışı oluşmuştur.

 

Biz profesyonel seviyede aşağıdaki hizmetleri göstermeye hazırız:

 

 • Borçlu olan örgütün mülkiyetine el konulması sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmetleri;
 • Borçlunun iş ücreti ve diğer gelirlerine el konulması sorunlarıyla ilgili danışmanlık hizmetleri;
 • Konusunda el konulması kararı alınan para tutarlarının dağıtılması ve taliplerin taleplerinin sıralanması sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetleri;
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili masraflar konusundaki sorunlar ile ilgili danışmanlık hizmetleri;
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi yasalarının ihlali ile ilgili sorumluluk sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetleri;
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi ile ilgili diğer sorunlarla ilgili danışmanlık hizmetleri;
 • Mahkeme kararlarının yabancı vatandaşlar, vanatdaşlığı olmayan şahıslar ve yabancı örgütler konusunda alınması halinde, temsil etme fonksyonlarının yerine getirilmesi;
 • Yabancı ülkelerin Mahkeme kararlarının ve diğer organların kararlarının yerine getirilmesi konusunda temsil etme fonksyonlarının yerine getirilmesi;
 • Borçlunun mülkiyetine el konulması seyrinde, temsil etme fonksyonlarının yerine getirilmesi;
 • Borçlu olan örgütün mülkiyetinin tutuklanması ve satışa sunulmasında temsil etme fonksyonlarının yerine getirilmesi;
 • Mülkiyetle ilgili olmayan ihtilaflarla ilgili olarak Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi seyrinde temsil etme fonksyonlarının yerine getirilmesi;
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi seyrinde iddialının, borçlunun ve diğer şahısların haklarının savunulması;
 • Mahkeme kararının yerine getirilmesinde yarımın gösterilmesi ile ilgili olarak hukuksal yardımın gösterilmesi;
 • Aşağıdaki karmaşık davalarla ilgili olarak Arbitraj Mahkemesi ve genel Mahkemelerin kararlarının yerine getirilmesi dahil, Mahkeme kararlarını yerine getiren organlarda (Mahkeme kararlarını yerine getiren mensupların Servisi) müvekillerin çıkarlarının RF’nun tüm topraklarında temsil edilmesi.
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesinde tarafın temsilcisi olarak katılma;
 • Müvekillerin çıkarlarının Mahkeme kararlarını yerine getiren mensupların Servisinde tesmil edilmesi;
 • Miktarı, Mahkeme Kararının yerine getirilmesi belgesinde açıklanan borcun (kayıpların, cezaların v.s.) alınmasıyla ilgili olarak Mahkeme kararlarını yerine getiren mensuplarla işbirliği ve ortak çalışmalar;
 • Gerektiğinde borçlunun mülkiyet listesinin tanzimi ve borcun kapatılması amacıyla mülkiyetin yasalarda belirlenen düzene göre bundan sonra satılması için Mahkeme kararlarını yerine getiren mensuplarla birlikte gitme;
 • Mahkeme kararlarını yerine getiren mensupların hareketlerinin (hareketsizliğinin) temyizi.

 
Duyuru ve haberler
28.09.2012
SRO ile ilgili