RU TR EN


Tüzel kişilerle devlet arasındaki ihtilafların en büyük kısmı, verilerle ilgili ihtilaflara düşmektedir. Arbitraj Mahkemelerinde vergi ihtilaflarının meydana gelmesinin nedenleri arasında, olayların çoğunda, vergi organları tarafından alınan kararların yasalara aykırı ve temelsiz olması, vergi organları mensuplarının meydana gelen sorunları incelemek istememeleri, sık sık vergilerin ilaveten alınması planının yerine getirilmesi olmaktadır. En başta biz bunu, vergi yasalarının ortak hukuku kullanma pratiği ve ekonomik gereklilik açısından pürüssüz olmaması ile izah edebiliriz.

 

Biz profesyonel seviyede aşağıdaki hizmetleri göstermeye hazırız:

 

 • Vergi ve harçların hesaplanması ve ödenesi sorunları ile ilgili şifahen ve yazılı danışmanlık hizmetleri; biznesin seçilen yürütülmesi usulüne bağlantılı olarak, tavsiyelerin hazırlanması;
 • Müşterinin çıkarlarının vergi organlarının temsil edilmesi;
 • Vergi denetimi Tutanak Belgesine karşılık yazılı itirazların hazırlanması;
 • Vergi ihlalleri davalarının ele alınmasına katılım;
 • KDV’nin hesaba katma (iade etme) usulüyle iadesi taleplerini içeren dilekçelerin hazırlanması;
 • Vergi Müfettişliği kararlarının üst vergi organında temyizi;
 • Vergi organlarının tüzel kişinin vergi sorumluluğuna çekilmesi konusundaki kararlarının Mahkemelere başvurarak iptali.
 • Vergi organlarının, gereğinden fazla ödenen vergi tutarlarının iadesinden vazgeçmeleri gibi hareketsizliklerine karşı itiraz etme;
 • Tüzel kişinin vergi ve harçlarla ilgili yasaları uygulaması ile ilgili sonuç raporlarının hazırlanması;
 • Vergi organının kararının hukuksal açıdan ekspertizi ve Arbitraj Mahkemeleri için dilekçelerin hazırlanması;
 • Birinci derece Arbitraj Mahkemesinin, KDV’nin iadesi dahil olmak üzere, değişik vergi ihtilafları ile ilgili duruşmalara katılım;
 • Birinci derece Mahkemenin kararı ile ilgili temyiz dilekçesinin (temyiz dilekçesi ile ilgili sonuç raporunun) hazırlanması ve sunulmarsı;
 • Temyiz organının Mahkeme duruşmasına katılma;
 • Mahkeme kararlarının gözetim düzenine göre gözden geçirilmesi dilekçesinin (dilekçe ile ilgili sonuç raporunun) hazırlanması ve sunulması;
 • Davanın görüşülmesine gözetim düzenine göre RF Yüksek Arbitraj Mahkemesinde ele alınmasına katılım.

 
Duyuru ve haberler
28.09.2012
SRO ile ilgili