RU TR EN


     Yatırımcının paraları şu veya bu işletmeye yatırıp yatırmaması kararının alınmasını hızlandırmak için, şirketin ulaşmak istediği amacı belirleyen, girişimiclik faaliyetinin stratejisini ve bununla birlikte amaca ulaşma süresini belirleyen investisman projesini hazırlamak gerekir.

     Dünya pratiğinde kabul edilen şekliyle investisman projesi, sınırlı mali, zaman ve diğer kaynaklar şartlarında belirlenen amaçlara ulaşılmasına yönelik, bir biriyle bağlı önlemler kompleksidir.

     İnvestisman projesi, investisman riski gibi bir kavramla sıkı sıkıya bağlıdır, çünkü bu projede açıklanan işletme konusundaki enformasyonun tam olması ve gerçekçiliği, yatırımcı için görünen riski önemli derecede azaltmaktadır. Genel anlamda investisman riski derken, investisman faaliyeti ile ilgili belirgin olmayan şartlar durumunda, öngörülemeyen mali kayıpların (karın, gelirin azalması,sermaye kayıbı v.s.) meydana gelmesi olasılığı anlaşılmaktadır.

     Bu bağlantıda biz, investisman projelerini hukuksal açıdan destekleme hizmetini göstermekteyiz.

 

  • İnvestisman Anlaşmalarının tanzimi.Anlaşmaöncesi ihtilaflar;
  • İnvestismanları yönetme sorunları ile ilgili danışmanlık hizmetlerinin gösterilmesi;
  • İnvestisman projelerinin yerine getirilmesi seyrinde ihtilafların çözülmesi.

 
Duyuru ve haberler
28.09.2012
SRO ile ilgili