FM Advocate | rusyada şirket kurmak, rusyada firma kurmak, rusyada avukat, rusyada hukuk
RU TR EN


Biznesteki başarı, yalnız biznesteki süreçleri doğru ve kapsamlı bir şekilde anlamada değil, bu süreçlerin hukusal açıdan refakatinde de.

İstenilen biznesin net ve mantık açısından doğru belirlenen hukuksal bileşeni, mevcut olumsuz durumları çözmek ve onların gelecekte meydana gelmesini önlemek olanağını verecektir.

Tüzel kişilerin kurulması, reorganizasyondan geçirilmesi, tasfiyesi. Değişikliklerin tescili

 • yazılı ve şifahen danışmanlık hizmetleri;

 • kuruluş ve diğer belgelerin devlet tescili için hazırlanması;

 • Bireysel Girişimcilerin (BG) devlet tescili;

 • Sorumluluğu Sınırlı Toplulukların (OOO) devlet tescili;

 • Anonim Toplulukların (ZAO,OAO) devlet tescili;

 • Hisse senetlerinin FSFR’de tescili;

 • Ticari olmayan örgütlerin tescili;

 • Tüzel kişinin vergi kayıdından geçirilmesi;

 • Rosstat’a, istatistikler Listesinde hesaba katma konusunda enformasyon mektuplarının alınması;

 • Tüzel kişilerin bütçedışı fonlarda kayıttan geçirilmesi (Emeklilik Fonu, Zorunlu Tıp Sigortası Fonu, Sosyal Sigorta Fonu);

 • Hesap numarasının açılması (kapatılması) sırasında hukuksal yardım;

 • Kuruluş belgelerindeki değişikliklerin ve Tüzel Kişilerin Birleştirilmiş Devlet Listesine tüzel kişi konusundaki değişikliklerin alınmasının devlet tescili;

 • Şirketin kuruluş ve iç korporatif belgelerinin, iştirakçı ve hissedarlar listelerinin hazırlanması, şirketin hissedarlarının listesinin yeniden hazırlanması ve bu listenin tutulması (hissedarların sayısı 50 kişiyi aşmaması halinde);

 • Özgül alt kuruluşların açılması/kapatılması;

 • Tüzel kişilerin reorganizasyondan geçirilmesi;

 • Tüzel kişilerin tasfiyesi;

 • Belgelerin Noter tastikinde yardımcı olma;

 • Belgelerin çevirisinin örgütlenmesinde yardımcı olma;


Yabancı yatırımlarla ilgili hukuksal yardım

 • Yabancı yatırımlarla ilgili sorunlar konusunda şifahen ve yazılı danışmanlık hizmetleri;

 • Kuruluş ve diğer belgelerin devlet tescili için hazırlanması;

 • Yabancı sermayesi olan Sorumluluğu Sınırlı Toplulukların (OOO) devlet tescili;

 • Yabancı sermayesi olan Anonim Toplulukların (ZAO,OAO) devlet tescili;

 • Yabancı tüzel kişilerin RF topraklarında Şubelerinin açılması;

 • Yabancı tüzel kişilerin Temsilciliklerinin RF topraklarında akreditasyonu;

 • Temsilciliklerin mensuplarının bireysel akreditasyonu ve vize desteğinin gösterilmesi;

 • Tüzel kişinin vergi kayıtlarından geçirilmesi;

 • Rosstat’ın istatistik listesinde kayıttan geçirilme konusunda enformasyon mektuplarının alınması; tüzel kişinin bütçedışı fonlarda kayıttan geçirilmesi (Emeklilik Fonu, Zorunlu Tıp Sigortası Fonu, Sosyal Sigorta Fonu); Hesap numarasının açılması (kapatılması) sırasında hukuksal yardım; Kuruluş belgelerindeki değişikliklerin ve Tüzel Kişilerin Birleştirilmiş Devlet Listesine tüzel kişi konusundaki değişikliklerin alınmasının devlet tescili;

 • Belgelerin Noter tastikinde yardımcı olma;

 • Belgelerin çevrilmesinde yardımcı olma;

 • Toplulukları yönetme organlarının toplantılarının yapılmasında hukuksal yardım;

 • Toplulukların iştirakçılarının genel toplantılarına, hissedarların genel toplantılarına katılım (müşteriyi temsil etme);

 • Toplantı sonuçlarının tanzimi;

Toplulukların yürütme organları ile ilişkilerin sağlama bağlanması

 • Yegane yürütme organı ile Kontratın hazırlanması;

 • Yürütme organları Kararının hazırlanması;

 • Yegane yürütme organları ile ihtilafların çözülmesinde hukuksal yardım.

Tüzel kişilerin faaliyetinin hukuksal açıdan değerlendirilmesi (Legal Due Diligence)

 • Tüzel kişilerin hukuksal tarihinin tahlili;

 • Hukuksal, mali, korporatif ve örgütlerin tüzel sermayesinde katılım paylarının satın alınmasıyla ilgili risklerin ve diğer risklerin belirlenmesi;

 • Denetimden geçirilen örgütlerin tüzel sermayesinde katılım payları (hisse senetleri) ile ilgili Anlaşmaları imzalamanın makulane olup olmamasının tahlili; Belirlenen ihlallerin legalize edilmesi önlemlerinin alınmasında hazırlanması.

Toplulukların tüzel sermayesindeki payları (hisse senetleri) ile ilgili Anlaşmaların imzalanmasında hukuksal yardım

 • Anlaşma ile ilgili olarak kontrajenteleri seçme konusunda hukuksal yardım;

 • Tüzel kişilerin tüzük sermayesinde katılım paylarının satın alınması (satılması) görüşmelerine katılım, Anlaşma öncesi ihtilafların çözülmesi;

 • Anlaşma öncesi aşamasında tarafların anlaşmaya varmalarının tüzel açıdan tanzimi;

 • Tüzel kişilerin tüzük sermayesinde katılım paylarının satın alınması (satılması) Anlaşmalarının tüzel açıdan tanzimi; Anlaşma öncesi ihtilafların çözülmesi;

 • Tüzük sermayesinin arttırılması (azaltılması).

Tüzel kişilerin ve girişimcilerin faaliyetinin hukuksal açıdan takibi

 • Girişimcilik faaliyetinin hukuksal açıdan yazılı ve şifahen danışmanlık faaliyeti;

 • Hukuksal ve diğer belgelerin hukuksal açıdan ekspertizi;

 • Anlaşmaların ve hukuk belgelerinin, İş Sözleşmelerinin, Gizlilik konusunda Anlaşmaların, diğer belgelerin hazırlanması;

 • Tüzüklerin, tüzel kişilerin organları konusundaki Kararların, Şube ve Temsilcilikler ve tüzel kişilerin diğer özgül kuruluşları konusundaki Kararlar ve tüzel kişilerin diğer hukuksal belgelerinin hazırlanması;

 • Kontrajentelerle dava ve şikayetlerle ilgili çalışma;

 • Karmaşık ekonomi olayların hukuksal açıdan ekspertizi;

 • Anonim Topluluklar ve Sorumluluğu Sınırlı Toplulukların toplantılarının sonuçlarının hazırlanması, yapılması ve tanzimi sorunları ile ilgili faaliyetin hukuksal açıdan takibi;

 • Hissedarların, kurucuların ve yönetici organların toplantılarında alınan kararların hukuksal açıdan ekspertizi;

 • Anlaşmaların imzalanmasında ihtilafların çözülmesi;

 • Anlaşma ve Anlaşmazlıklar Protokolleri taslaklarının hazırlanması;

 • Ticari görüşmelerin hukuksal açıdan takip edilmesi;


 
Duyuru ve haberler
28.09.2012
SRO ile ilgili